FLY Foto: Uthavnen Gamle Hellesund fotografert i 1939. Lillesand by- og sjøfartsmuseum på agderbilder.no

En sjalupp driver i land

Under napoleonskrigene måtte nordmenn og dansker ty til kanonbåter og mindre skuter for å forsvare kystene og plage britisk handel på Østersjøen.