foto
Arne Eilertsen er 90 år om fire måneder. Han er fortsatt aktiv som tidsvitne. I april reiser han tilbake til Polen dersom forholdene tillater det. Foto: Thor Børresen

Vi må ta vare på historien