– Ungdommen virker å være engasjerte, men jeg tror ikke voksne inviterer dem inn på riktig måte

foto