Langs den tause bekken

Kurt Stangeby er kommet til Sandsbekken på sin vandring i Lillesand. Området har gjennomgått en stor forandring siden Stangebys oppvekst.