Meddeltaker reagerer på fremstillingen av Amalie

foto