– Det er et spørsmål om å omfordele fra en fattig offentlig sektor til velstående husholdninger