Disse ordene brakte Einar Holmer-Hoven i fengsel

foto