Kjesket på lokalene lenge – nå er senteret åpent

foto