Fraråder oppgradering av stien rundt Borkedalsstemmen

foto