foto
SLUPP: En slupp er et mindre seilfartøy med én mast, men kan også betegne store skipsbåter fra f.eks. fregatter. Her sluppen «Selen» malt i 1828. Foto: Stavanger Maritime Museum

Krigsforliset ved Brekkestø i 1810