foto
Det eneste bildet av gamle Birkenes kirke, bygd i stein i middelalderen, er dette prospektet fra 1845. Fra www.agderkultur.no

En svensk ekspedisjon