foto
Ligger det en skatt begravet på jordene ved den tidligere husmorskolen på Møglestu? Arkivfoto fra 1964

Skattejakten på Møglestu