Ordføreren brukte sommerfullmakten til Hestmanden

foto