FLYTTET: Huset i Fosselia ble onsdag flyttet. Foto: Arnt Georg Arntzen

Historisk hus på flyttefot

I første omgang ble huset flyttet 200 meter. Hvor huset skal ende er imidlertid ikke avklart.