foto
Den engelske maleren John William Edy står bak dette bildet fra 1800. Slike fartøyer var i bruk under napoleonskrigene. Foto: Wikipedia

Leopold von Buchs besøk