– Å jobbe litt for bygda si har vært veldig givende

foto