På turné med blodferskt album – har dykket dypt inn i verden og lyden av gamle båndopptakere