Vil ikke likestille Herredshuset og Meta Hansen huset, men øker støtten til turistforeningen