- Viljen til å strekke strikken så langt at det er helt på kanten er en viktig ingrediens

foto