Verdifullt: Hans Gude er en av Norges mest kjente malere. Et av maleriene viser et øyeblikksbilde fra Bergstø i Lillesand, en lørdag i 1858. Kulturleder Magne Haugen (t.v.) og forfatter Torolf Kroglund betrakter oljeskissen, som skal henge på Dovreheimen fremover. Foto: Christian Nørstebø

Da Gude malte i Lillesand

Oljeskissen av den kjente maleren Hans Gude viser et øyeblikksbilde fra Bergstø, en lørdag i 1858. Etter en kort leteaksjon skal bildet nå henges opp på Dovreheimen igjen.