foto
I området ved Strygebolten vokste Per Ariansen opp, og her har han mange minner fra

Tilbake til Strygebolten