Godkjenner utvidet areal - disse spiller på Fiskebrygga i sommer

foto