Som tilflytter til Sørlandet må du regne med mye besøk