Ukens turtips: Barbro Slott – rundtur fra Teinemyr

foto