foto
En marinezeppeliner fra første verdenskrig sammen med slagkrysseren SMS Seydlitz. Wikipedia

Zeppelin over Lillesand