foto
Bildet er tatt kort tid før den siste brannensom gjorde slutt på sagbruksdriften.

Fossbekk fra sagbruksområde til en moderne bydel