foto
Kongens fortjenstmedalje: Birkenesordfører Gyro Heia delte ut Kongens Fortjenstmedalje til Per Gunnar Knutson Foto: Thor Børresen

Overrasket med kongens heder