foto
Middelskolen lå der «Det gamle Meieri» ligger i dag. Skolen måtte vike plass for meieriet.

Ingen vei tilbake