Over et år er gått siden Ukraina ble invadert. Sivilbefolkning og soldater lever med krigen hver dag. Det gjør også ukrainerne i Norge. Onsdag 26. april ønsker vi å markere at vi ikke har glemt alle som lider og sørger! I en halvtime før barne-TV blir det anledning til å levere tørrvarer og hygieneartikler i Lillesand kirke.

Eksempler på ting som trengs, er ris, pasta, hermetikk, pulverkaffe, sjokolade, bleier og våtservietter. Se gjerne liste på hjemmesiden til Lillesand menighet.

Innsamlingen skjer i samarbeid med ukrainere i Lillesand. Posten betaler frakt til privatadresser til frivillige i Ukraina, og alt vil derfra bli distribuert til familier og soldater.

Etter innsamlingenblir det en ganske kort samling i Lillesand kirke med musikk og bønn om fred. Det ukrainske koret i Lillesand synger, og det blir bønnevandring.

Vi oppfordrer alle generasjoner til å bli med. Sammen tenner vi lys for håp og fred!

Med vennlig hilsen

Kathrine Tallaksen Skjerdal