Våre viktige sysler må av og til vike for det viktigste

foto