foto
Ukens navn: Heine Østby er fabrikkdirektør for 3B Fibreglass i Birkenes. Foto: Truls Bjørkum Larsen

Håper på vindkraft-ja