Prestesønnen fra Lillesand ble forsvarsminister i en urolig tid