Tidligere rusmisbrukere fant roen på Skauerøya

foto