Selger te til inntekt for Stine Sofies Stiftelse

foto