Barken «Glimt»

Har du sett kirkeskipet i Lillesand kirke. Det er en miniatyr av barken Glimt.