Fullsatt da Flaa kåserte om Sandsmyra og Fossbekk

foto