Tingsalen menighetssenter, Lillesand.

Overrumplet tyskerne med stille list

Ifølge boken «Da krigen kom til Lillesand» var det en frekkis fra daværende politifullmektig Nils Onsrud som sørget for den fullstendig avvæpningen av de tyske troppene som ble fraktet i land til Lillesand 8. april 1940 etter torpederingen av troppeskipet «Rio de Janeiro».