Færre søknader om kulturstøtte - slik blir pengene fordelt

foto