Danseglede fra morgenkvist til langt på natt

foto