Biskop Thomas gledet seg over å møte stor andel unge i full kirke

foto