Dagens turtips: Rundtur fra «Kvilefurua» (Storemyr vest) til Skifjell