Feiring av Møglestu – fortalte om spennende planer

foto