Holder igjen kulturmidler på grunn av koronaen

foto