40 prosent av fjorårsbesøket på åpningsdagen

foto