Har ingen skjult agenda - vil ha flere til å følge Jesus