Krigsseilerregisteret har passert 30.000 personer

foto