foto
Denne tegningen fra 1818 viser ikke bautaen, men heller ikke tollboden. Det gjøres oppmerksom på at man i eldre tid ofte flyttet hus. Tilhører Statsarkivet i Kristiansand, SK0525

Historien om bautaen på det glade hjørnet