Inventaret fra flyplassen gir nytt liv i Grotten

foto