Kan ikke garantere for sikkerheten – sier nei til arrangementer

foto