Ute- og hjemmeseileren og ildhavet ved Ågerøya

foto